Slovenia
logo
dot HCS – MULTILAYER HOME INTELLIGENCE


HCS – Multilayer Home Intelligence

Robotina, d.o.o. je skupaj s podjetjem Alpineon d.o. o. pridobila sofinanciranje RR projekta Home Control System – multilayer home intelligence. Projekt je sofinanciran v višini 499.860,00 EUR.

Namen operacije je razvoj novih proizvodov in procesov na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4 – prednostno področje Pametne zgradbe in dom z lesno verigo – fokusno področje Pametno grajeno okolje z inteligentnimi sistemi upravljanja stavb. HCS sistem bo omogočil prvi pametni dom, ki bo zagotavljal varnost, udobje in učinkovitost, deloval bo optimalno tako, da se bo naučil uporabnikovih navad in bo od njega namesto stotine parametrov potreboval le ključne smernice. Gre za vzpostavitev dolgoročnega razvojnega sodelovanja obeh podjetij, katerega cilj je prodor na nove trge in višje cenovne segmente ter dvig dodane vrednosti.

Rezultat operacije bo napreden sistem za upravljanje doma, ki bo preko več-kriterijske optimizacije, sposobnosti samoučenja in napovedovanja vedenja uporabnikov izpolnjeval njihove potrebe ter zasledoval njihove cilje.

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si
null
null