Slovenia
logoRoBIN

V okviru projekta RoBIN bomo razvili robotsko celico RoBIN z naprednim 3D strojnim vidom za manipulacijo kosov v raztresenem stanju. Končni izdelek bomo validirali in demonstrirali v operativnem okolju industrijskega proizvodnega procesa pri nosilnem partnerju, tako da bo izdelek potrjen v končni obliki in primeren za uporabo v realnem okolju.

Pobiranje kosov iz embalažnih enot, kjer se le-ti nahajajo v raztresenem stanju ter njihovo pravilno orientiranje bomo izvajali z robotsko roko z izmenljivim prijemalom ter z uporabo inovativnih 3D postopkov strojnega vida, ki jih bomo razvili na podlagi lastnih patentiranih rešitev ter nadgradili in optimizirali v okviru projekta.

Pri tem bomo razvili več novih prebojnih rešitev, ki bodo predstavljale napredek na področju stanja tehnike. Izjemno skrajšanje časa manipulacije bomo dosegli s kombinacijo optimizacije sistema strojnega vida, sekundarnega skeniranja v preletu ter z inovativno zasnovo robotske celice. Razvoj bo potekal v smeri univerzalnega sistema, ki bo sposoben pobiranja in orientiranja več vrst kosov (vsaj 10) raznovrstnih oblik iz raztresenega stanja, kar bo predstavljajo ključno konkurenčno prednost robotske celice RoBIN.

Razvoj robotske celice RoBIN bo potekal v okviru štirih RR faz. Obsegal bo RRI aktivnosti v obliki industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja na tehnoloških stopnjah TRL 6 – 9 ter druge spremljevalne aktivnosti. Projektne aktivnosti bomo izvajali po principu sočasnega inženiringa. Končni izdelek bomo pilotno in operativno validirali v avtomobilski panogi, v nadaljevanju pa bomo skupaj s partnerji rešitev prenesli tudi na aplikacije v drugih panogah.

Projekt je sofinanciran v višini 498.348,39 EUR. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
TPV
AlpineonRoBIN